torsdag 18 maj 2017

Tystnad & raseri

Man måste skilja på sak och person. Speciellt viktigt är detta om man gör anspråk på att vara oberoende och opartisk media.

Föreställ er att en journalist på TV4 efter att Fridolins hem attackerats* for ut i en lång tirad om hur Fridolins familj och han själv fick skylla sig själva, att han var en bugg som skulle bort och ännu värre saker.
Tror ni att medierna unisont avstått att rapportera detta. För det är precis vad som skedde när Åkesson drabbades av en journalist som uppenbarligen ser våld som ett rimligt sätt att tysta de han ogillar. Det var knäpptyst.

Ända tills SD (gissningsvis för att få ut nyheten) skickade ut en pressrelease som förklarade att de ej kommer låta TV4 intervjua Åkesson. Det som följde var att the big six inom loppet av en timma alla hade nyheten på ettan. Då med vinkeln att SD bojkottar TV4. Wolodarski vars tidning inte ägnat historien ett tecken innan pressreleasen puffade nyheten med kommentaren "Oacceptabelt beteende från ett riksdagsparti".

Möjligen kommer Peter och andra publicister & journalister hävda att hotet saknade nyhetsvärde men det är som alla begriper nonsens. Att en partiledare, oaktat vem hotas av en journalist från en av de största plattformarna har ett nyhetsvärde.

Talande är även det faktum att inte ett enda av medierna när de väl körde historien vid intervjuer av chefer på TV4 frågade den mest självklara av självklara frågor: "kan man arbeta som journalist hos er när man ägnar sig åt att hota politiker?". Det är ca basicfråga nummer ett för en journalist. Ändå ställs inte denna fråga av en enda journalist?

Det pratas ofta om politiserade medier i USA och andra ställen samtidigt som den svenska journalistiken utmålas som oberoende och icke politiserad. Jag vill mena att detta är ett av många exempel på att det är en chimär. Bias & politiserad journalistisk handlar lika mycket om vilka nyheter som inte förmedlas och vilka frågor som inte ställs som övervinklingar eller vridna fakta. Man måste kunna förhålla sig neutral i själva nyhetsvärderingen här, att det är Åkesson som hotats är här sekundärt.

Om tystnaden i detta fall beror på någon form av missriktad kårlojalitet eller om det handlar om att händelsen inte passar in i det acceptabla narrativet vet jag inte. Sorgligt är det i alla händelser. Jag vill gärna tro att svenska journalister fortfarande är kapabla och villiga att leverera neutral rapportering på nyhetsplats. Men ibland undrar jag verkligen.

*verkar oklart vad som verkligen hänt vid Åkessons hem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar